Министерство на младежта и спорта

Регистър на треньорските кадри

по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС
Собствено
име
Бащино
име
Фамилно
име
Вид спорт Рег. № Дата на вписване Длъжност